Domopora stellata (Goldfuss, 1827),

Phylum:Bryozoa Ehrenberg, 1831
Class:Stenolaemata Borg, 1926
Order:Cyclostomatida Busk, 1852
Family:Lichenoporidae Smitt, 1867
Genus:Domopora d'Orbigny, 1849

Author: Zakharov Denis V. / 15.03.2017
Last edit: Zakharov Denis V. / 15.03.2017

Download PDF
Print version