Entalophora clavata d'Orbigny, 1850,

Phylum:Bryozoa Ehrenberg, 1831
Class:Stenolaemata Borg, 1926
Order:Cyclostomatida Busk, 1852
Family:Entalophoridae Reuss, 1869
Genus:Entalophora Lamouroux, 1821

Author: Zakharov Denis V. / 15.03.2017
Last edit: Zakharov Denis V. / 15.03.2017

Download PDF
Print version